едно на друго

едно на друго
словосъч. - средно, горе-долу, приблизително

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • суперпозиција — (лат. superpositio) 1. ставање едно преку друго, наплатување 2. лежење едно преку друго, напластеност …   Macedonian dictionary

  • Симплегади — (грч.) мн. две островчиња на влезот од Босфор во Црно Море според легендата, биле подвижни и се приближувале едно кон друго кога ќе наидел некој брод и настојувале да го здробат но откако меѓу нив успеал да помине бродот Арго со аргонаутите, се… …   Macedonian dictionary

  • адверзативна реченица — спротивна реченица, т е независна реченица што покажува дејства што се спротивни едно на друго …   Macedonian dictionary

  • визави — (фр. vis a vis) 1. отспротива, еден спроти друг, лице в лице 2. тесна кочија со две седишта едно спроти друго 3. мало канабе за двајца на кое тие што седат се свртени еден кон друг …   Macedonian dictionary

  • колона — (итал. colonna) 1. арх. столб 2. вој. строј чија должина е поголема од ширината или еднаква со неа поредок на распоред на војска при кој неколку одделенија се наоѓаат едно зад друго на определено растојание 3. група луѓе, животни или предмети што …   Macedonian dictionary

  • конак — (тур. konak) 1. ноќевалиште 2. ден патување (од едно до друго ноќевалиште) 3. дом, добра, угледна куќа …   Macedonian dictionary

  • копулативна реченица — составна реченица, независна реченица што искажува дејства што можат да се вршат самостојно, без влијание едно врз друго …   Macedonian dictionary

  • оказионализам — (лат. ocasio) фил. идеалистички и метафизички правец во филозофијата во 17. век според кој Бог непосредно содејствува секаде, служејќи се со волјата на луѓето и со инстинктот на животните како повод за дејствување телото и душата не влијаат едно… …   Macedonian dictionary

  • опозиција — (лат. oppositio) 1. противакција, противставување на своите сфаќања, на својата политика кон некоја друга политика, кон други сфаќања 2. партија или група што врши таква активност 3. лог. однос меѓу два спротивни поима, два спротивни суда или два …   Macedonian dictionary

  • радијалка — (лат. radius полупречник) автомобилска гума чиј костур е направен од челични жици во вид на лак, а влакната на обвивката се ткаени паралелно едно со друго …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”